Tutkimme
asiakkaiden tarpeet

Verkkoprojektin ei tarvitse olla suuri hanke. Se vaatii kuitenkin viestinnällistä ja kaupallista ymmärrystä yrityksen toiminnasta.  Hyvät verkkosivut palvelevat niin asiakkaiden kuin yrityksen sisäisiä tarpeita.

Käyttäjäkeskeisyys lähtee asiakkaiden ja organisaation sisäisten tarpeiden ymmärtämisestä. Palvelumuotoilua ja laadullista tutkimusta hyödyntämällä autamme asiakastamme tunnistamaan keskeisimmät sidosryhmät sekä vastaamaan sidosryhmien tarpeita ja odotuksia. Samalla pyrimme ymmärtämään asiakkaittemme liiketoiminnan tavoitteita ja auttamaan heitä tehostamaan toimintaansa.

Toteutamme
digitaaliset ratkaisut

Autamme asiakkaitamme näkymään verkossa ja kehittämään brändiään. Ydinosaamisemme on internetpalveluiden tuottamisessa, kuten internet-sivustoissa ja verkkokaupoissa. Näiden lisäksi toteutamme muun muassa mobiiliapplikaatioita sekä medianäyttöjä – ja kaikkea siltä väliltä, esimerkiksi mielekkäitä yksittäisiä koodausprojekteja.

Emme myy yhtä tiettyä alustaa tai pakota ketään valmiiseen muottiin vaan valitsemme tekniikan asiakkaan tarpeiden mukaan. Ratkaisumme kestävät aikaa ja ovat laajennettavissa.

Koulutamme
ja konsultoimme

Tehokas toiminta verkossa tarkoittaa jatkuvaa kehittymistä. Uusien palveluiden sekä teknisten ratkaisujen käyttöönotto vaatii usein uutta osaamista. Verkkoratkaisujen lisäksi opastamme työntekijöitä uusien työkalujen käyttöön.

Koulutamme esimerkiksi koodaajia spesifeissä tekniikoissa tai henkilöstöä analytiikkatyökalujen haltuun ottamisessa. Konsultoimme digitaalisen strategian muodostamisessa ja jalkauttamisessa. Siinä, miten verkkotoiminta tukee liiketoiminnan tavoitteita, miten järjestelmät ja rajapinnat valitaan ja miten ne saadaan toimimaan yhdessä.