Käyttäjätutkimus

Toteutamme asiakkaillemme laadullista tutkimusta heille relevanteista kohderyhmistä sekä käyttäjistä suunnitteluprojektin alkuun, viestinnän sisältöjen tueksi tai liiketoiminnan suunnittelun perustaksi.

Tutkimus on syväsukellus käyttäjän maailmaan organisaation sisäisinä toimijoina tai asiakkaina: kuinka he tosiasiallisesti toimivat, mitä he haluavat saavuttaa ja mitä ongelmia he saattavat kohdata. Käyttäjätutkimuksen tavoitteina on tuottaa yhtä lailla informaatiota, oivalluksia ja inspiraatiota jotka auttavat siirtymään organisaatiolähtöisistä toimintamalleista käyttäjäkeskeiseen ja osallistavaan kulttuuriin.