Sisällöntuotannon koulutus

Koulutuksen tarkoitus on antaa perusteet sisällöntuotannolle. Koulutuksessa käydään läpi olennaisimmat tekniset asiat joita verkkosisältöjen tuottamiseen tarvitaan. Kerromme miten hakukoneoptimoitua sisältöä luodaan, sekä miten pitkän aikajänteen teemoja rakentamalla voidaan tuoda lisää liikennettä verkkosivuille. Miten tehdään itsearviointia sisällön onnistumisesta sekä mitä apuvälineitä kannattaa sisällöntuotannossa käyttää.