Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilussa rajaamme asiakkaan kanssa yhdessä suunnittelun tavoitteet sekä onnistumisen mittarit, pyrimme tuntemaan paremmin käyttäjien kokemusmaailmaa, ideoimaan käyttäjälähtöisiä ratkaisuja sekä testaamaan niitä käytännössä. Lopputuloksena voi olla markkinoille vietävä palvelu tai pidemmän tähtäimen visioiva tuote- ja palvelukonsepti.