Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

Oleva Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on tilannut esitteitä, ohjevihkoja, painettua materiaalia, täyttänyt yhteydenotto lomakkeen, liittynyt uutiskirjeentilaajaksi ja/tai osallistuu Oleva Oy:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

Rekisterin käyttötarkoitus ja Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Oleva Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, Oleva Oy:n tiedotteiden jakaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää oleva.fi-verkkosivun, sekä Oleva Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Oleva Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Oleva Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Oleva Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Oleva Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Oleva Oy:lle, sähköpostitse [email protected] tai rekisterinhoitajalle.

Rekisteriin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot osapuolesta, jolle oleva.fi:n käyttäjä on tilannut esitteitä tai mainosmateriaalia.
Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Oleva Oy:n käytössä, paitsi Oleva Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Oleva Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Oleva Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Oleva Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Oleva Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

Rekisterin pitäjä

Oleva Oy
Vanha talvitie 11 C
00580 HELSINKI
Puhelin: 050 303 5392
Sähköposti: [email protected]
www.oleva.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Karri Karttunen
Vanha talvitie 11 C
00580 Helsinki
[email protected]