Verkkomainonnan eri muotoja

Verkossa on useita eri tapoja tuoda yrityksen tuotteita ja arvoja esille. Voidaan mainostaa yksittäisiä tuotteita tai luoda kampanjoita tuoteperheiden ja brändin ympärille. Normaaliin verkkokampanjaan tulisi aina liittyä lupaus ja vaade. Eli luvataan jotakin asiakkaalle, jotakin hänen toimintoaan vastaan, kuten sähköpostilistalle liittymistä.

Yhteinen nimittäjä kaikille verkossa tapahtuvalle markkinoinnille on sen seurattavuus. Internetissä tapahtuvan mainonnan tulokset ovat aina todennettavissa. Niistä saadaan tietoa, jota voidaan käyttää tulevia päätöksiä tehtäessä ja kampanjointia tehostaessa.

Lajittelen tässä verkkomainonnan seitsemään pääkategoriaan: sisältönäkyvyys, sähköpostimarkkinointi ja markkinoinninautomaatio, blogi- ja mediamainonta, CPC- mainonta (cost per click), affiliaattimainonta, arvostelujen kerääminen sekä natiivimainonta.

Sisältönäkyvyydellä tarkoitan näkyvyyttä eri medioissa. Normaalistihan sisältönäkyvyyttä saadaan esimerkiksi, kun joku toimittaja kiinnostuu brändistä tai tuotteesta ja haluaa tehdä siitä jutun. Tätäkin asiaa voidaan toki lobata olemalla aktiivinen esim. palkintojen saannin tai muutoin mediasuhteiden kanssa. Verkossa on kuitenkin myös ilmaisia palveluita, joihin voi kirjoittaa / kirjoituttaa jutun. Tämä on hyvä tapa edetä varsinkin, jos kansainvälistyminen on mielessä. Tästä esimerkkinä vaikka Medium. Tietenkin juttu ja sen kulmat kannattaa miettiä tarkoin. Lisäksi on hyvä, että aihetta täydentävää materiaalia löytyy omilta verkkosivuilta.

Sähköpostimarkkinointi ja markkinoinninautomaatio ovat erinomainen ja edullinen tapa saada näkyvyyttä. Tämän tarpeellisuudesta kertoo hyvin 80/20 teoria, eli melko usein 80% liikevaihdosta tulee 20% asiakkaista. Asiakkaiden uudelleen aktivointi onkin monen verkkokaupan yksi tärkeimmistä kulmakivistä. Haluan myös nostaa esille tavan kommunikoida asiakkaiden kanssa. Miten esimerkiksi asiakassegmentit on luotu ja miten niitä voisi hyödyntää? On tärkeää, että asiakas tuntee kuuluvansa osaksi yrityksen arvoja ja kulttuuria. Markkinoinnin automaatio auttaa esimerkiksi ostoskorin hylkäyksessä tai muistaa asiakasta syntymäpäivänään. Pieniä asioita, mutta ne saavat asiakkaan tuntemaan itsensä erityiseksi. Sitähän me kaikki pohjimmiltaan haluamme.

Blogimainontaa on hyvä toteuttaa. Se on usein hyvä tapa saada näkyvyyttä, etenkin jos yritys on menemässä markkinoille alkuvaiheessa. Blogeissa olevan sisällön tulee korreloida yleisen verkkostrategian kanssa. Esimerkiksi hakusanojen esiintymiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Blogimainontaan paras tapa päästä käsiksi on etsiä kohdemarkkinoilta kattavia bloggaajayhteisöjä ja olla suoraan niihin yhteydessä.

Affiliaattimarkkinointi on affiliaatti-verkostoissa tapahtuvaa kampanjointia. Affiliaattimainonta perustuu hinnoittelultaan usein ostospohjaiseen hintamalliin, jossa mainostaja saa esimerkiksi 10% toteutuneista myynneistä, jotka ovat tulleet heidän kauttaan. Affiliaatti verkostoihin sisältyy esimerkiksi erilaiset sisäänheittosivustot, hintaseurantasivustot tai mikrosivustot, joiden tarkoituksena on ohjata liikennettä verkkokauppaan. Myös esimerkiksi blogeissa ja verkkomedioissa esiintyy affiliaattimainontaa. Mainostaja voi esimerkiksi luoda markkinointi tekstin affiliaattiverkostoon, jossa sitä jaetaan ja tarjotaan eri yhteistyökumppaneille. Normaalisti affiliaatteja voi rajata ja mainonta levittyy saman tyyppisiä arvoja edistäviin kanaviin.

Natiivimainonnalla tarkoitetaan eri medioissa ja heidän applikaatioissaan näkyviä mainostarinoita. Affiliaattimainontaan verrattuna natiivimainonta on kohdennetumpaa ja se toimii enemmän klikkipohjaisella tai lukukertakohtaisella hinnoittelulla. Natiivimainonta saa myös usein ison määrän lukijoita, riippuen tietenkin missä mediassa se on julkaistu.

Arvostelut ovat tärkeä tapa vaikuttaa tuotteiden laatumielikuvan synnyssä. Siinä missä hyvät arvostelut voivat olla erinomaista mainontaa, huonot voivat vaikuttaa yllättävänkin negatiivisesti mielikuviin. Verkossa on paljon erilaisia porttaaleja ja sivustoja jotka toteuttavat tuotearvioita – esimerkiksi trust pilot. Varsinkin kansainvälisen verkkokaupan tuotteiden tulee näkyä näissä kanavissa. Tässäkin mainontatavassa pitää muistaa yleisen verkkostrategian toteutuminen ja tuotekohtaisten hakusanojen käyttö. Tähän kategoriaan niputtaisin myös eri kivijalkaliikeiden arvostelusivustot, kuten Google maps ja Yelp. Tulevaisuudessa juuri ne ovat tärkeässä asemassa luomassa Omni-channel palveluita.

CPC-mainonta, eli cost per click-mainonta on verkossa toteutettavista mainonnan ja markkinoinnin muodoista vanhimpia. Näin toimii esimerkiksi Google Ads tai Facebookin mainonta. Tunnusomaista CPC-mainonnalle on kohdeyleisön rajaaminen.  Esimerkiksi näytetäänkö mainontaa 20 vuotiaille miehille Oulun alueella. CPC-mainonta normaalisti nojaa hakusanoihin ja eri hakusanat ovat suosion mukaan eri hintaisia. Esimerkiksi ”putkimies helsinki” on merkittäväsi kalliimpi hakufraasi kuin ”reikiterapia putikko”. Kuitenkin pitää muistaa, että kuten markkinointimuodon nimi kertoo, niin kaikki missä hinnoittelu on klikkipohjaista voidaan määritellä olemaan CPC-mainontaa. Esimerkiksi bannerit, Twitter twiitit tai videoupotukset eri verkkosivuilla.


Kommentoi kirjoitusta