Päiväkumpu-konsernin WordPress-kokonaisuus

Päiväkumpu-konserni on keskisuuri perheyritys, joka palvelee usealla eri toimialalla. Oleva auttaa Päiväkumpua kehittämään niin digitaalisia ratkaisuja, liiketoimintaa kuin asiakaskokemusta. Yhteistyö tapahtuu läpi koko konsernin liiketoiminnan, jotta viestintä asiakkaille tulisi läpinäkyvämmäksi ja Päiväkumpu saisi parhaat mahdolliset lähtökohdat oman toiminnan kehittämiseen. Asiakkaan liiketoiminnan koko, eriytetyt liiketoiminnan osa-alueet sekä perheyritystausta auttavat nopeiden tulosten saavuttamisessa. Kuten kaikissa Olevan asiakassuhteissa on Päiväkummunkin kanssa luottamus syventynyt eri projektien toteutuessa.

Verkkoprojekteissa valitsimme Päiväkummun kanssa WordPress-pohjaiset verkkosivut. Ne mahdollistavat yksinkertaisen käytön asiakkaalle kaikissa eri yksiköissä. Lisäksi WordPressin kattava rajapinta (API) edesauttaa tulevaisuudessa asiakkaille tiedon saamista muista Päiväkummun käyttämistä järjestelmistä.

Oleva on toteuttanut Päiväkummulle toistaiseksi kolme laajempaa tutkimusta, kaksi verkkosivustoa sekä auttanut toiminnan kehittämisessä. Molemmat sivustot ovat olleet oma kokonaisuutensa ja ne on toteutettu hieman eri kokoonpanoilla. Oleva on vastannut molemmissa myös projektin hallinnasta.

Siivouspalvelua pääkaupunkiseudulla
www.kotisiivouspaivakumpu.fi

Hoitokoti, elämänilon toiminta filosofialla
www.hoitokotipaivakumpu.fi

Kotihoito, monipuolista tukea kotiin pääkaupunkiseudulla
www.kotihoitopaivakumpu.fi