HTML5 vai natiivi applikaatio?

Eri koodikielet luovat helposti hämmennystä ja vaikeuttavat päätöstä tekniikoiden punnitsemisessa. Natiivi koodi on suoraan laitteen käyttöliittymään sidottua koodia, sitä ei voi jakaa eri käyttöliittymien kesken. Varsinkin monimutkaisemmat sovellukset, jotka vaativat esimerkiksi laitteen grafiikka kiihdytystä täytyy toteuttaa natiivi koodilla. Esimerkiksi video tai valokuvan muokkaus sovellukset.

Mobiilialan jatkuva kehitys ja laitekannan muutokset aiheuttavat ongelmia sovelluskehityksessä. Applikaatioita voidaan toteuttaa monella eri tekniikalla. Näkyvin osa asiakkaalle on UI, eli käyttöliittymä. Applella, Androidilla ja Microsoftilla on kaikilla omat design-kielensä, koodikielensä ja tavat tehdä sekä visualisoida asioita.

HTML5 on standardia, tämä mahdollistaa sovellusten kehityksen usealle eri alustalle – samalla koodilla. Monet sovellukset, on tehty HTML5 alustan päälle. Sille on yksinkertaisempi kehittää ja se mahdollistaa kevyemmän ylläpidon tulevaisuutta varten.

Mikä jakaa varsinkin kehittäjiä on tapa hallita dataa. Taustakoodi (Backend) on vieläkin polarisoituneempaa käyttöliittymän koodaukseen verrattuna. Taustahallinnaksi applikaatioille käy todella moni alusta. Normaalit CMS:t kuten WordPress, Magento, Drupal osaavat kaikki esittää tallennetun datan mobiilisovelluksille tarvittavassa muodossa.

HTML5 tekniikalla toteutettu sovellus ”paketoidaan” siten että se käyttää laitteen sisäistä nettiselainta avatakseen itselleen toimintaympäristön. Tämmöistä sovellusta on periaatteessa virheellistä kutsua HTML5-applikaatioksi, sillä se käynnistetään samaan tapaan kuin natiivi sovellus. Lisäksi siinä voidaan käyttää tietyissä osissa natiivikoodia.


Kommentoi kirjoitusta