Villivihannekset applikaatio

Suomen luonnonsuojeluliitto etsi toteuttajaa Villivihannekset applikaatiolle ja löysi yhteistyökumppanin Olevasta. Applikaatio piti saada julkaistua kolmelle eri mobiilialustalle – Windows phonelle, iOS:lle sekä Androidille. Lisäksi haluttiin mahdollisuus jatkossa käyttää samaa applikaatiopohjaa muissa tuotteissa, tämä vaikutti tekniikan valintaan sekä applikaation esittämisessä kuin taustahallintajärjestelmässä jossa tietoja lisätään ja päivitetään. Myös teknisen toteutuksen kustannukset haluttiin pitää mahdollisimman alhaisena, sillä se vaikuttaisi lopulta myyntihintaan kuluttajalle.

Oleva vastasi applikaation teknisestä toteutuksesta sekä applikaation julkaisusta eri applikaatio kauppoihin. Oleva myös prosessoi ja kokosi eri lähteistä tulleet materiaalit: kuvat, grafiikat, reseptit. Tiedot syötettiin taustahallintaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Teknisessä toteutuksessa päätettiin käyttää HTML5-tekniikkaa, joka mahdollisti edullisimman tavan toteuttaa monelle eri alustalle samalla koodilla. Applikaation tärkeimpiä teknisiä ominaisuuksia on myös offline-käyttö. Sovellus haluttiin toimimaan niin että se ei vaadi verkkoyhteyttä.

Applikaatio vahvistaa Suomen luonnonsuojeluliiton digi-näkyvyyttä ja tarjoaa Suomalaisille mukana kulkevan oppaan villivihanneksista.
Se tarjoaa asiakkaalle myös jatkossa mahdollisuuden julkaista vastaavia mobiiliapplikaatioita eri aiheista.