Suomen Syöpärekisterin XML-schemat

Suomen Syöpärekisteri kerää tietoa syöpätapauksista ja ylläpitää kansallista syöpärekisteriä. Saadut tiedot ja niiden pohjalta rekisteröidyt syöpätapaukset taltioidaan tietokantaan, jota käytetään lääketieteellisissä ja tilastollisissa tutkimuksissa ja raporteissa. Tietoa tulee monenlaista ja monesta paikasta – monelta taholta. On tärkeää, että kaikki tieto kerätään samassa muodossa, jotta se on vertailukelpoista. Oleva auttoi Suomen Syöpärekisteriä tietojen validoinnissa.

Projekti toteutettiin asiakkaan määritelmien mukaisesti ja projektin hallinta oli kokonaisuudessaan asiakkaalla. Tietojen validointi toteutettiin XSD-schemoilla, jotka Oleva toteutti. Schemojen lisäksi tehtiin esimerkki XML-tiedostot sekä PDF-dokumentoinnit, joita voidaan käyttää kun syöpäreskisteriin halutaan tehdä sähköinen ilmoitus. Erityisenä haasteena mainittakoon XSD-validointi. Validointi menetelmiä on useita ja tekniikan tietyt rajoittavuudet vaativat luovempaa ajattelua eri datatyyppien kohdalla.

Tutustu syöpätilastoihin ja syöpärekisterin toimintaan
www.syoparekisteri.fi

Katso miten sähköinen ilmoitus tehdään
Syöpärekisterin ilmoituspalvelu